top of page
Айтынлатма Метни

NAR İŞLETME DANIŞMANLIĞI VE TEKSTİL PAZARLAMA TİCARET LTD ŞTİ

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИН ИШЛЕНМЕСИНЕ ИЛИШКИН АЙДИНЛАТМА МЕТНИ

 

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu («Канун») m. 10 cerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz Kanun kapsamında veri sorumlusu olan NAR İŞLETME DANIŞMANLIĞI VE TEKSTİL PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞIRKETİ («NAR İŞLETME» veya «Şirket») tarafından aşağlekğılan açıda

 

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИНИЗИН ИШЛЕНМЕ АМАЧЛАРИ

НАР ИШЛЕТМЕ Ширкетимизлеhttp://www.edzashoes.comвеб-сайт üzerinden iletişime geçtiğinizde;

- sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek,

- KVKK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği ve diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek,

- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itaraz hakkinin kullanılması amacıyla

кимлик, илетишим, фатура, алишвериш билгилериниз ишленмектедир.

 

Web Sitemizden Alışveriş Yapmanız Halinde (Üyelik olmasa dahi)

-Satış sonrası operasyonel süreçlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizin kaydedilmesi,

-Siparişinizin размер ulaştırılabilmesi,

-Sistemimizde sizin için oluşturulan kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayitlardan ayırt edilebilmesi,

-Fatura düzenlenebilmesi,

-Ödemenizin kredi kartı ile yapılması halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla

kimlik, iletişim, alışveriş bilgileriniz, fatura ve kredi kartı bilgileriniz işlenmektedir.

(kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

 

Сайт Юеси Олманиз Халинде

-http://www.edzashoes.comweb Site'sine üye girişinin yapılabilmesi, akdedilen üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirilmesi,

-Üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapılabilmesi,

-Üye olarak verilmiş siparişleri görüntüleme hizmeti verilebilmesi, -Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin olusturulabilmesi/yapılabilmesi

kimlik, iletişim, alışveriş bilgileriniz ve Site' yi kullanım bilgileriniz işlenmektedir.

 

Kişiselleştirilmiş/Ticari İletişim izni Vermeniz Halinde

-Size yönelik ticari iletişim faaliyetleri kapsamında genel veya kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, bilgilendirmelerin, pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik, iletişim, alışveriş ve pazarlamaya esas bilgileriniz işlenmektedir.

 

ИСЛЕНЕН КИСИЛ ВЕРИЛЕРИНИЗ

http://www.edzashoes.comсайт'sinden Alışveriş Yapmanız Halinde (Üyelik olmasa dahi)

-Кимлик билгилериниз (ад сояд)

-İletişim bilgileriniz (адрес, номер телефона, адрес электронной почты)

-Faturada bulundurulması istenirse (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

-Алишвериш Билгиси (алишвериш тарихи, замани, миктары, алишвериш ичериги, одэме шекли против)

-Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde Kredi kartı bilgileriniz (kaydedilmeden aktarılır)

http://www.edzashoes.comСайт Юеси Олманиз Халинде

Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi)

İletişim bilgileriniz (адрес, электронный адрес, телефонный номер)

Чинсиет билгиниз

Site'yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site'deki, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vb.)

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vb.)

Kişiselleştirilmiş/Ticari İletişim izni Vermeniz Halinde

-Кимлик билгилериниз (ад сояд)

-İletişim bilgileriniz (адрес, электронный адрес, телефонный номер)

-Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

-Site'yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site' deki işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)

-Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, Site kullanımları, üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, her türlü ürüne ve hizmete ilişkin tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket ve içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı vs.) ve detayları (taksit vs.), eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (через, web tarayıcı ibaretleri-blozka abilgisi, vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, (интернет üzerinden konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZIN TOPLANMA YÖNTEMLERI ILE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif ortamlarda kullanımlarından edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma gibi işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefonda sizinle iletişim kurulurken verilen bilgilerin systeme kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Site üzerindeki üyelik ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki nedenlerine ve kişiselleştirilmiş/ticari iletişim'e ilişkin vereceğiniz açık rızarak toplanaya.

 

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИНИЗИН ПАЙЛАШИЛМАСИ

 

NAR İŞLETME, bu doküman kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için Şirket yetkilileriyle, iş ortaklarıyla, destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle, tedarikçileriyle, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işleyebilecektir. Бу капсамда; Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, NAR İŞLETME tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИНИЗИН САКЛАНМАСИ

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmektedir.

 

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИНИЗИН ГЮВЕНЛИГИНЕ ИЛИШКИН АЛИНАН ОНЛЕМЛЕР ХАККИНДА БИЛГИЛЕР

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, NAR İŞLETME uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yapmaktadır.

 

КИШИСЕЛЬ ВЕРИЛЕРИНИЗЕ ИЛИШКИН САХИП ОЛДУГЮНУЗ ХАКЛАР

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, NAR İŞLETME' ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizihttp://www.edzashoes.comadresinden Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınmak zorundadır.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ögrenme,

  • Юрт içinde veya yrt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

  • İlgili mevzuata göre kişisel verilerinizin silinmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak NAR İŞLETME 'ye aşağıda belirtilen iletişim kanallarından iletebilirsiniz

Адрес: Ulus Vadi Konutları B2 - 8 Ortaköy/Beşiktaş, Стамбул

Телефон:+90(212)939 3924 Факс:+90(212)939 3924

Электронная почта: info@edzashoes.com

Интернет-адрес: www.edzashoes.com

bottom of page